Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Antwerp Original – éénmanszaak.
Michael Verbeeck
Laaglandlaan 290 – 2170 Merksem
info@antwerporiginal.com
BTW Nummer: BE0749804951

Artikel 1: Leveringsvoorwaarden:
Antwerp Original levert uitsluitend in België, we verzenden al onze producten via pakketpost van B-post of persoonlijke levering in overleg met de klant. Antwerp Original is nooit aansprakelijk bij vertragingen door de post of koerierdienst. Indien de bestelde producten niet binnen de 30 dagen tot bij de klant zijn geraakt, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren.


Artikel 2: Prijs
Alle prijzen vermeld op de website zijn in EURO, ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’ geen BTW zal worden aangerekend op onze producten, exclusief verzendkosten die standaard bijgerekend worden bij het plaatsen van uw bestelling.
Alle bestellingen zijn online te betalen via een betaalprovider, bancontact en de bekendste banking apps zijn bruikbaar op Antwerp Original. Elke bestelling is een bestelling met betalingsverplichting. Antwerp Original heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of omwille van prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij op de hoogte gesteld. De klant heeft dan het recht zijn bestelling te annuleren.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Antwerp Original niet. Antwerp Original is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Antwerp Original is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Antwerp Original. Antwerp Original kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Levering & retourbeleid bij beschadiging
De producten worden verpakt geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres. Dit binnen de 1 tot 5 werkdagen, na ontvangst van de orderbevestiging, door een erkende koerierdienst of geleverd door Antwerp Original zelf. Alvorens de klant een order definitief maakt ziet hij een berekening van de totaalprijs inclusief verzendkosten in zijn winkelmandje. Pas nadat de klant hiermee akkoord is gegaan volgt er een orderbevestiging.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant binnen de 48u na ontvangst worden gemeld aan Antwerp Original.
Antwerp Original kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de klant er langer dan 48h over doet om melding te maken van een eventuele beschadiging. Indien de klant wel melding maakt binnen de 48h dient het product in dit geval binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst in originele verpakking en zonder sporen van gebruik teruggezonden te worden naar Antwerp Original. (Laaglandlaan 290 – 2170Merksem. Terugzending verloopt steeds op eigen verantwoordelijkheid en kosten van de klant.

Elk geretourneerd product wordt zorgvuldig nagekeken door Antwerp Original. Indien wordt vastgesteld dat het product of de toebehoren schade vertonen zoals onder meer verwijderde etiketten of labels, geur van parfum, vlekken, scheuren of beschadigde verpakking, dan kan zij deze producten weigeren en/of een schadevergoeding eisen voor het vastgestelde waardeverlies.
Na controle en goedkeuring van de retourzending, zal de kostprijs binnen de 30 dagen teruggestort worden op de rekening van de klant.

Antwerp Original kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen van de verpakking ten gevolge van het transport door een externe koerierdienst. Indien de klant een beschadigde verpakking ontvangt, en het product in de verpakking is ook beschadigd zullen wij ons uiterste best doen om te achterhalen of wij, of de koerierdienst aan de basis van de beschadiging liggen. Indien blijkt dat wij verantwoordelijk zijn voor de beschadiging zal de klant een nieuw exemplaar ontvangen binnen de 14 dagen.
Bij een laattijdige levering door redenen van onzentwege zoals stock problemen of leverancier problemen zullen wij de klant op de hoogte stellen van deze laattijdige levering. Enkel als wij de klant niet op de hoogte hebben gebracht van deze laattijdige levering kan de klant de bestelling kosteloos annuleren en zal de kostprijs binnen de 30 dagen teruggestort worden op de rekening van de klant. Antwerp Original kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een laattijdige levering door de externe koerierdienst.

Artikel 5: Herroepingsrecht.
De klant mag binnen de 14 dagen na ontvangst terugkomen op zijn/haar bestelling, Het volstaat dat hij/zij dit binnen die termijn schriftelijk (of via mail) laat weten. De klant kan hiervoor dit modelformulier gebruiken. Zodra we het product teruggekregen hebben van de klant, betalen wij binnen de 14 dagen de totale prijs – inclusief de initiële verzendkosten- terug. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.
Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en / of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard en kenmerken van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (beschadiging door de klant, gebruikssporen, …), behoudt Antwerp Original zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product – op eigen verantwoordelijkheid en kosten – met alle geleverde toebehoren in de originele staat en waar redelijkerwijs mogelijk ook in originele verpakking aan de ondernemer retourneren.

Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Antwerp Original het recht kosten aan te rekenen voor de retour of de retour te weigeren.


Artikel 6: Klantendienst
De klantendienst van Antwerp Original is bereikbaar via info@anwerporiginal.be klanten en andere vragen kunnen hier naartoe gezonden worden en verder behandeld worden door ons.
Artikel 7: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Antwerp Original en het artikel op zijn kosten en verantwoordelijkheid terug te bezorgen aan Antwerp Original. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Antwerp Original zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 kalenderdagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 8: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Antwerp Original om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 9: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Antwerp Original. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 10:  Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de Rechtbank bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar Antwerp Original zijn zetel heeft gevestigd.


Artikel 12: Privacyverklaring:
Bij het aankopen van een product op onze webshop verklaard u zich ook akkoord met onze privacyverklaring die u via volgende link kan lezen
https://www.antwerporiginal.be/privacyverklaring/

Artikel 13: Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden ‘first party cookies’ gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14: Account aanmaken

Klanten kunnen opteren om als gast af te rekenen of om tijdens het afrekenen een account aan te maken. Persoonlijke gegevens in deze account zoals adres, naam, voornaam en eventueel telefoonnummer zullen in geen geval doorgegeven worden aan derden, en zijn enkel voor contactdoeleinden bestemd. Fouten in de ‘mijn account’ omgeving zijn mogelijk, alles in de mijn account omgeving is onder voorbehoud.